Chào mừng bạn đến với website Phòng GD&ĐT Quận 11
Thứ sáu, 8/4/2022, 11:24
Lượt đọc: 363

Hướng dẫn kiểm tra cuối kì Học kì II Năm học 2021-2022

1. Các trường nộp Kế hoạch kiểm tra đánh giá cuối kỳ Học kỳ II năm học 2021-2022 trực tuyến trên đường link sau :

https://forms.office.com/r/Qz5pJXYTFE

Thời gian hoàn thành: trước ngày 15/4/2022.

2. Các trường nộp ma trận, đề, đáp án các môn kiểm tra  đánh giá cuối kỳ Học kỳ II năm học 2021-2022 trực tuyến trên đường link sau

KHỐI 9: https://forms.office.com/r/TgpPdFRMD0

KHỐI 6,7,8: https://forms.office.com/r/4MH9mR4Vx0

Lưu ý: Ma trân, đề, đáp án gom thành 1 file. Đặt tên : Tên trường viết tắt - tên môn . VD: CVA-Toan 7

- Các trường hoàn thành báo cáo sau 3 ngày kết thúc kỳ kiểm tra của từng khối lớp theo qui định.

3. Các trường hoàn tất thống kê điểm kiểm tra đánh giá cuối kỳ Học kỳ II năm học 2021-2022 trực tuyến tại đây:

Thong ke diem HK2 - Ca nam 2021-2022 .xlsx

Lưu ý: Các trường chỉ nhập số liệu từng môn, không copy dán tránh sai sót số liệu của trường khác. 

Đảm bảo số lượng học sinh trùng khớp ở tất cả các môn

- Các trường hoàn thành báo cáo sau 10 ngày kết thúc kỳ kiểm tra của từng khối lớp theo qui định.

Tác giả: Trần Sinh

163