Chào mừng bạn đến với website Phòng GD&ĐT Quận 11
Thứ năm, 25/11/2021, 16:5
Lượt đọc: 161

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG Y TẾ TRƯỜNG HỌC NĂM HỌC 2021 - 2022

Căn cứ vào Thông tư liên tịch số 13/2016/TTLT BYT-BGDĐT ngày 12 tháng 5 năm 2016 của Liên Bộ Y tế - Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về công tác y tế trường học;

Căn cứ Kế hoạch số 2548/KH-SGDĐT ngày 20 tháng 9 năm 2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về công tác Chính trị tư tưởng năm học 2021 - 2022;

Căn cứ Kế hoạch số 3029/KH-SGDĐT ngày 04 tháng 11 năm 2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về công tác Y tế trường học năm học 2021 - 2022;

Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 11 xây dựng Kế hoạch công tác y tế trường học năm học 2021 - 2022 như sau (xem file đính kèm).

Tác giả: Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 11

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

87