Chào mừng bạn đến với website Phòng GD&ĐT Quận 11
Thứ tư, 30/3/2022, 9:5
Lượt đọc: 547

Kế hoạch kiểm tra hoạt động Y tế trường học năm học 2021 - 2022

Căn cứ vào Thông tư liên tịch số 13/2016/TTLT BYT-BGDĐT ngày 12 tháng 5 năm 2016 của Liên Bộ Y tế và Giáo dục và Đào tạo quy định về Công tác y tế trường học;

Căn cứ công văn số 1825/SYT-SGDĐT ngày 21 tháng 3 năm 2022 của Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo về việc đánh giá công tác y tế trường học năm học 2021 - 2022;

Phòng Giáo dục và Đào tạo xây dựng Kế hoạch kiểm tra hoạt động Y tế trường học năm học 2021 - 2022 như sau (xem file đính kèm).
Tác giả: Phan Trí Dũng

Tin cùng chuyên mục

163