Chào mừng bạn đến với website Phòng GD&ĐT Quận 11
Thứ hai, 6/12/2021, 9:5
Lượt đọc: 198

Về hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí đánh giá an toàn phòng, chống dịch COVID-19 trong các cơ sở giáo dục.

https://cttt.hcm.edu.vn/thong-bao/ve-huong-dan-thuc-hien-bo-tieu-chi-danh-gia-an-toan-phong-chong-dich-covid-19-t/ct/41024/67657
Tác giả: Phan Trí Dũng

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

86