Chào mừng bạn đến với website Phòng GD&ĐT Quận 11
Thứ năm, 24/9/2020, 0:0
Lượt đọc: 1091

Video tóm tắt tổng kết năm học 2019-2020

Năm học 2019 - 2020, ngành Giáo dục – Đào tạo Quận 11 có tổng số trên 36,5 nghìn học sinh ở các cấp học với gần 3.000 cán bộ, giáo viên, nhân viên. Theo báo cáo, năm học vừa qua toàn ngành đã triển khai tốt các nội dung về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Chủ động trong thực hiện chương trình giáo dục phổ thông hiện hành theo hướng tinh giản, tiếp cận định hướng chương trình giáo dục phổ thông năm 2018, chuẩn bị các điều kiện để triển khai chương trình giáo dục phổ thông năm 2018. Đội ngũ cán bộ, giáo viên tích cực đổi mới công tác quản lý, phương pháp giảng dạy, kiểm tra, đánh giá. Công tác ứng dụng công nghệ thông tin được khuyến khích phát triển tốt trong nhà trường. Công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ được chú trọng, tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, phổ cập giáo dục bậc trung học, phổ cập giáo dục cho trẻ mầm non 5 tuổi...
Toàn ngành có 02 đơn vị được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì, 03 tập thể và 01 cá nhân được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba, 01 tập thể được nhận Cờ thi đua Thủ tướng Chính phủ, 44 cá nhân được nhận Bằng khen Thủ tướng Chính phủ, 21 chiến sĩ thi đua cấp thành phố và nhiều tập thể, cá nhân được công nhận là tập thể, cá nhân lao động tiên tiến, xuất sắc, nhận cờ thi đua thành phố...

Tin cùng chuyên mục

163