Chào mừng bạn đến với website Phòng GD&ĐT Quận 11
Thứ ba, 8/9/2020, 0:0
Lượt đọc: 1387

KẾ HOẠCH Đảm bảo an toàn thực phẩm trong ngành Giáo dục và Đào tạo Quận 11 năm học 2020 - 2021

Căn cứ Kế hoạch số 29/KH-UBND ngày 17 tháng 02 năm 2020 của Ủy ban nhân dân Quận 11 về Kế hoạch đảm bảo an toàn thực phẩm năm 2020 trên địa bàn Quận 11;

Căn cứ Kế hoạch số 121/KH-GDĐT ngày 18 tháng 02 năm 2020 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 11 về Kế hoạch công tác đảm bảo an toàn thực phẩm năm 2020 trong ngành Giáo dục và Đào tạo Quận 11;

Nhằm tiếp tục đảm bảo an toàn thực phẩm trong các trường học trên địa bàn quận, Phòng Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch đảm bảo an toàn thực phẩm trong ngành Giáo dục và Đào tạo Quận 11 năm học 2020 - 2021 như sau (xem file đính kèm).

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

87